S nami posuniete Vašu profesiu na nový level

Základné kurzy

Dĺžka trvania kurzu: 2-3 týždne (podľa zručnosti a typu kurzu)

Plánované termíny - podľa požiadaviek

 • ZK-311-1 základný kurz zvárania plameňom
 • ZK-111-1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou
 • ZK-135-1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov
 • ZK-135-8 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom taviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegovaných austenitických ocelí (MIG )
 • ZK-141-1 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov nelegovaných a nizkolegovaných ocelí
 • ZK-141-8 základný kurz zvárania elektrickým oblúkom netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére plynov vysokolegovaných austenitických ocelí

Zaškolenia

Cena zaškolenia dohodou.

 • ZP 311-2 (D - G2) zaškolenie pre rezanie kyslíkom
 • ZP 311-3 (D - G3) zaškolenie na rovnanie plameňom
 • ZP 311-5 (D - G5) zaškolenie pre nahrievanie plameňom
 • ZP 111-1 (D - E1) zaškolenie pre stehovanie elektrickým oblúkom
 • ZP 111-2 (D - E2) zaškolenie pre rezanie a drážkovanie elektrickým oblúkom
 • ZP 111-3 (D - E3) zaškolenie pre drážkovanie uhlíkovou elektródou
 • ZP 83 (D - E4) zaškolenie pre rezanie plazmovým oblúkom